Author Topic: c?c triệu chứng cho nhận thấy trẻ bị chứng chậm n?i  (Read 358 times)

Offline lacaca

  • Newbie
  • *
  • Posts: 2
Nhiều bậc phụ huynh, khi con đến tuổi bập bẹ nhưng kh?ng thấy học n?i liền nảy sinh những lo lắng, sốt ruột. Tuy nhi?n, kh?ng phải l?c n?o trẻ chậm n?i cũng l? dấu hiệu của trẻ mắc bệnh l?, chậm ph?t triển.
1/5 trẻ em c? dấu hiệu chậm n?i hơn th?ng thường


Theo nhiều b?c sĩ chuy?n khoa Nhi, rất nhiều bậc phụ huynh gặp kh? khăn trong việc đ?nh gi? liệu t?nh trạng b? chậm n?i của con chỉ l? tạm thời v? c? thể chờ đợi th?m, hay đ? l? t?nh trạng bệnh l? thực sự, cần tới sự can thiệp của c?c chuy?n gia. Ch?nh v? vậy, việc nắm bắt c?c dấu hiệu b?o động t?nh trạng chậm ph?t triển lời n?i v? ng?n ngữ của trẻ gi?p cha mẹ đưa ra quyết định đ?ng đắn hơn.

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Nguy?n trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, cứ 5 trẻ c? khoảng 1 trẻ n?i chậm hơn so với c?c bạn c?ng trang lứa. Một số b? thậm ch? c?n c? biểu hiện rối loạn h?nh vi do nổi c?u v? kh?ng c? khả năng thể hiện điều m?nh muốn n?i. Chậm n?i đơn thuần đ?i khi chỉ mang t?nh tạm thời v? c? thể mất đi nhờ sự trợ gi?p của gia đ?nh.

Cha mẹ cần động vi?n trẻ ?n?i? bằng cử chỉ hoặc ?m thanh, d?nh nhiều thời gian chơi với con, đọc s?ch v? n?i chuyện với b?. Trong một số trường hợp, trẻ c? thể cần th?m sự trợ gi?p của c?c chuy?n gia. Đ?i khi, chậm n?i lại c? thể l? dấu hiệu b?o động cho những rắc rối nghi?m trọng hơn, như mất th?nh lực, chậm ph?t triển trong c?c lĩnh vực kh?c hoặc thậm ch? l? bệnh tự kỷ. điều trị b? chậm n?i cũng c? thể l? biểu hiện của bệnh kh? học, thường chỉ được chẩn đo?n khi trẻ đi học.

Một số dấu hiệu cảnh b?o về việc chậm ph?t triển lời n?i của trẻ c? thể từ rất sớm, khoảng 3 - 4 th?ng, cha mẹ tinh ? đ? c? thể nhận ra những bất thường.

C?c bạn c? thể xem th?m tại https://trituetreem.vn/
« Last Edit: April 25, 2019, 03:49:43 AM by lacaca »

Offline John Webb

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 833
Re: Oxygen Cylinders and Hand Creams
« Reply #1 on: April 13, 2019, 06:33:11 PM »
Yes - well-documented for decades. When I was doing my "Engineering Workshop Theory and Practice" O-level in the 1960s we were warned then that any contaminants on oxygen connections were hazardous, and to ensure everything was clean and not to apply any lubricants, greases etc. whatsoever. Handcreams weren't mentioned, however; but I can see it could be a problem!
John Webb
Consultant on Fire Safety, Diocese of St Albans
(Views expressed are my own)