Author Topic: Non mechanical Fixing of smoke alarms  (Read 2633 times)

Offline thinguyenhalu

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
Non mechanical Fixing of smoke alarms
« on: July 13, 2019, 09:36:20 AM »
Hội chứng liệt hai chi dưới (hạ liệt) l? biểu hiện giảm hay mất khả năng vận động chủ động của hai chi dưới, thường k?m theo rối loạn cảm gi?c.

1.2. Cơ chế bệnh sinh:+ Tổn thương neuron vận động trung ương (b? th?p):

?Tổn thương tế b?o th?p ở v?ng xuất chiếu vận động chi dưới ở cả hai b?n, do qu? tr?nh bệnh l? ở r?nh li?n b?n cầu gần tiểu th?y cạnh trung t?m.

?Tổn thương đường th?p ở đoạn từ dưới ph?nh tủy cổ trở xuống, do c?c qu? tr?nh bệnh l? cả hai b?n tủy.

+ Hạ liệt do tổn thương neuron vận động ngoại vi:

?Tổn thương neuron vận động ngoại vi ở sừng trước tủy sống (như trong vi?m tủy x?m: poliomyelitis).

?Tổn thương d?y thần kinh đồng đều ở hai b?n cơ thể (như trong vi?m đa d?y thần kinh: polyneuropathy).

+ Liệt hai chi dưới do bệnh cơ.

2. C?c thể l?m s?ng.

2.1. Hạ liệt mềm:

2.1.1. Đặc điểm:

?Khởi đầu đột ngột hoặc cấp t?nh.

?Nếu tổn thương ho?n to?n mặt cắt ngang tủy sống, bệnh nh?n mất ho?n to?n vận động, cảm gi?c dưới mức tổn thương k?m theo rối loạn cơ v?ng-sinh dục v? lo?t điểm tỳ sớm.

?Nếu tổn thương ưu thế một b?n tủy sống sẽ c? hội chứng Brown-S?quard.

?Nếu tổn thương chọn lọc sừng trước tủy sống sẽ c? liệt vận động nhưng kh?ng rối loạn cảm gi?c.

2.1.2. L?m s?ng:

Trong hội chứng hạ liệt mềm, b?n cạnh rối loạn vận động nặng nề, giảm trương lực cơ, c?n c? rối loạn phản xạ, rối loạn cảm gi?c v? rối loạn cơ v?ng.

?Rối loạn vận động: liệt hai ch?n mức độ kh?c nhau, nếu do vi?m tủy ngang hoặc do cho?ng tủy thường c? liệt nặng nề đồng đều ở ngọn chi v? gốc chi, nếu liệt do vi?m đa d?y thần kinh thường liệt ngọn chi nặng hơn gốc chi.

?Rối loạn trương lực cơ: trương lực cơ giảm r? rệt, c?c chi mềm nhũn, kh?ng duy tr? được tư thế.

?Rối loạn phản xạ: phản xạ g?n xương chi dưới, phản xạ da bụng, da đ?i-b?u giảm hay mất, kh?ng c? phản xạ bệnh l? b? th?p.

?Rối loạn cảm gi?c: cảm gi?c c? thể giảm, mất hoặc roi loan co tron.

?Rối loạn cơ v?ng-sinh dục: b? đại tiểu tiện, nếu tổn thương ch?p tủy sẽ rối loạn cơ v?ng kiểu ngoại vi.

?Rối loạn thực vật-dinh dưỡng: da t?m t?i, lạnh, mất căng, lo?t điểm tỳ, teo cơ?

?Phản ứng tho?i ho? điện thường dương t?nh.

2.1.3. Nguy?n nh?n:

Hạ liệt mềm c? thể c? nhiều nguy?n nh?n g?y n?n nhưng thường gặp c?c nguy?n nh?n sau:?Chấn thương, vết thương g?y cắt ngang tủy sống.

?Chấn động tủy, cho?ng tủy sau chấn thương: ti?n lựơng tốt, c? thể tự phục hồi sau 2-3 tuần.

?Chảy m?u tủy: thường khởi ph?t đột ngột, c? rối loạn ph?n ly cảm gi?c kiểu rỗng tủy, chọc sống thắt lưng thấy dịch n?o tủy c? m?u.

?Vi?m tủy ngang cấp: rối loạn vận động v? rối loạn cảm gi?c, rối loạn thực vật, dinh dưỡng, cơ v?ng rất nặng nề.

?Vi?m tủy thị thần kinh: tổn thương d?y thần kinh thị gi?c kết hợp với triệu chứng vi?m tủy.

?Vi?m tủy x?m hay vi?m sừng trước tủy sống, bệnh bại liệt (bệnh Heine-Medine).

?Hạ liệt gia đ?nh kiểu Werdnig-Hoffmann: bệnh giống bại liệt nhưng tiến triển mạn t?nh, khởi ph?t ở tuổi trẻ em, liệt bắt đầu ở gốc chi k?m theo teo cơ rất nặng, mất phản xạ g?n xương.

2.2. Hạ liệt cứng:

2.2.1. Đặc điểm:

?Hạ liệt cứng c? thể nguy?n ph?t nhưng cũng c? thứ ph?t (đi sau liệt mềm).

?Từ liệt mềm chuyển sang liệt cứng l? ti?n lượng tốt, tủy c? hồi phục.

?Từ liệt cứng chuyển sang liệt mềm l? ti?n lượng xấu, tủy bị hủy hoại.

2.2.2. L?m s?ng:

?Vận động: sức cơ giảm, ngọn chi nặng hơn gốc chi.

?Trương lực cơ tăng kiểu co cứng th?p.

?Phản xạ g?n xương tăng, lan toả, c? thể c? rung giật b?n ch?n v? rung giật b?nh ch?.

?C? thể c? phản xạ tự động tủy: 3 co hay 3 duỗi.

?C? phản xạ bệnh l? b? th?p 1 b?n hay cả 2 b?n.

?Rối loạn cảm gi?c n?ng v? s?u theo kiểu đường dẫn truyền.

?Rối loạn cơ v?ng: b? đại tiểu tiện.

?Teo cơ muộn do kh?ng vận động.

?Kh?ng c? phản ứng tho?i ho? điện.

2.2.3. Nguy?n nh?n:

Hạ liệt cứng c? thể do nhiều nguy?n nh?n g?y n?n nhưng thường gặp những nguy?n nh?n sau:

?C?c nguy?n nh?n g?y liệt mềm nhưng ở giai đoạn muộn.

?Những trường hợp liệt cứng ngay từ đầu thường l? do ch?n ?p tủy.

?Liệt tủy do giang mai cũng l? một dạng ch?n ?p tủy.

?Xơ n?o tủy rải r?c cũng c? khi c? biểu hiện hạ liệt cứng k?m theo rối loạn thị lực, hội chứng tiền đ?nh ? tiểu n?o. Bệnh tiến triển th?nh đợt, mức độ l?m s?ng nặng dần sau c?c đợt.

?Rỗng tủy: c? thể c? hạ liệt cứng kh?ng ho?n to?n b?n cạnh rối loạn cảm gi?c kiểu ph?n ly (mất cảm gi?c đau v? nhiệt độ, c?n cảm gi?c s?u), rối loạn dinh dưỡng da, cơ xương, khớp.

?Xơ cột b?n teo cơ: c?c triệu chứng nổi bật l? teo cơ v? hội chứng th?p. Bệnh tiển triển tăng nặng dần, bệnh nh?n tử vong do bệnh tiến triển g?y tổn thương v? liệt h?nh tủy.https://dichungnao.vn
« Last Edit: August 10, 2019, 04:58:28 AM by thinguyenhalu »

Offline Dinnertime Dave

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 784
Re: Non mechanical Fixing of smoke alarms
« Reply #1 on: July 13, 2019, 09:57:33 PM »

Going back a number of years my old brigade used no more nails but found that they usually fell off before the adhesive set. Plan B was that double sided tape was used to hold it whilst the adhesive set.

This worked, but occasionally detectors were faulty and needed replacing. Unfortunately the detectors could not be removed without damaging the ceiling.